Mos ndërto mbi urat e dynjasë!

Dynjaja është ura e ahiretit, kaloje atë dhe mos ndërto mbi të, sepse nuk është punë e mençur të ndërtosh kështjella përmbi urë.