60% e prodhimit të perimeve shqiptare drejtë BE-së

Bujqësia vazhdon të mbajë një peshë kryesore në totalin e treguesit të eksporteve shqiptare drejt tregjeve të huaja dhe vendet e Bashkimit Europian, duke  eksportuar rreth 60% në sektorin e perimeve....

Dënimi i korrupsioni kusht për fonde nga BE

Spastrimi i gjyqësorit dhe politikës nga zyrtarët e korruptuar është kusht për akordimin e fondeve nga Bashkimi Europian për Shqipërinë. BE percakton në një dokument zyrtar të gjitha prioritetet e nd...