Paqja..

Paqja e përgjithshme do të mbretëronte në botë sikur të mos kishte ”e imja” dhe ”e jotja”.  

I vjen koha..

Tani asaj i vjen koha që jerm dukej dje. -Verharen

Kokat e ndritura…

Njohja me mendimet e kokave të ndritura është një ushtrim i shkëlqyer: ai të mban mendjen dhe të mpreh mendimin. Herder

Mendimi..

Ku ka mendim ka forcë. Hygo

Lexues të dashur njihuni me të drejtat tuaja…

E drejta për të mos lexuar E drejta për të kapërcyer disa faqe E drejta për të mos e mbaruar një libër E drejta për të rilexuar E drejta për të lexuar çfarëdo qoftë  E drejta për të lexuar kudo qoftë...

Përtej ardhjes dhe ikjes…

Çfarë vjen, do të shkojë. Çfarë gjendet, do të humbasë përsëri. Por ajo që ju jeni është përtej ardhjes dhe ikjes dhe përtej përshkrimit… Rumi