Lajme

RSS

Që kudo të sundojë paqja

Edhe pse bota mbarë predikon paqen, ajo vazhdon t’i mungojë njeriut. Njerëzit shpeshherë kujtohen për të vetëm kur privohen prej saj, por vazhdimësia ...