Shtypi i ditës, e hënë 22 janar 2018

Të nderuar lexues të Spektrum.al, në foto-galerinë e mëposhtme do të gjeni faqet e para të shtypit për ditën e sotme, e hënë, datë 22 janar 2018. Ndër të tjera do të gjeni pasqyrimin e ngjarjeve më t...

Kur New Yorku ishte një fshat..(FOTO)

New Yorku sot është një nga vendet më të zhvilluara, ku ngrihen kulla nga më të lartat në botë. Megjithatë, shumë pak njerëz e dinë se shumë vite më parë, ky vend ka qenë thjesht tokë bujqësore, ku n...

Shtypi i ditës, e premte 19 janar 2018

Të nderuar lexues të Spektrum.al, në foto-galerinë e mëposhtme do të gjeni faqet e para të shtypit për ditën e sotme, e premte, datë 19 janar 2018. Ndër të tjera do të gjeni pasqyrimin e ngjarjeve më...

Shtypi i ditës, e enjte18 janar 2018

Të nderuar lexues të Spektrum.al, në foto-galerinë e mëposhtme do të gjeni faqet e para të shtypit për ditën e sotme, e enjte, datë 18 janar 2018. Ndër të tjera do të gjeni pasqyrimin e ngjarjeve më ...

Shtypi i ditës, e mërkurë 17 janar 2018

Të nderuar lexues të Spektrum.al, në foto-galerinë e mëposhtme do të gjeni faqet e para të shtypit për ditën e sotme, e mërkurë, datë 17 janar 2018. Ndër të tjera do të gjeni pasqyrimin e ngjarjeve m...

Shtypi i ditës, e shtunë 13 janar 2018

Të nderuar lexues të Spektrum.al, në foto-galerinë e mëposhtme do të gjeni faqet e para të shtypit për ditën e sotme, e shtunë, datë 13 janar 2018. Ndër të tjera do të gjeni pasqyrimin e ngjarjeve më...