Ndërtoni kështjella në Xhennet me suren Ihlas

Pasuria e kësaj bote është e shtershme, shpeshherë edhe e munguar. Megjithatë për besimtarin e vërtetë ajo që ka më shumë rëndësi është pasuria e botës tjetër. Sipas një thënieje profetike, i Dërguar...

Këshilla jete nga Profeti Muhammed (a.s)

Në një kohë kur njerëzit janë në kërkim të këshillave për një jetë më të shëndetshme fizikisht dhe shpirtërisht, ajo çka do të ishte më thelbësore do të ishin këshillat e jetës nga shembulli i njeriu...

Si të jemi më të mirët sipas këshillës profetike

Profeti Muhammed (a.s) ishte pa dyshim shembullli më perfekt i njeriut të moralshëm, e më të vlefshëm në shoqëri. Mirëpo si do të ishte profili i një njeriu të moralshëm për të Dërguarin (a.s)? Hadit...

Një shtytje pozitive..

“Shumë pak gjëra në botë janë më të fuqishme se një shtytje pozitive. Një buzëqeshje. Një valë optimizmi dhe shprese. Një “Ti mund t’ja dalësh”, kur gjërat bëhen të vështira. Richard M. DeVos...

Risi: Facebook sjell postimet 3D

Rrjeti social facebook ka prezantuar “Postimet 3D”, një lloj i ri i postimeve në Faqen e të Rejave që i lejon njerëzit të krijojnë objekte 3D dhe më pas t’i postojnë ato direkt në Facebook. Të gjithë...

Mrekullia e “Erërave Fekonduese”

“Ne i dërgojmë erërat “fekonduese”, pastaj lëshojmë shi nga qielli që t’ju japim për të pirë…”  (El Hixhr 22) Është ky ajeti Kur’anor në të cilin flitet për ...

Thurjet dhe qëndismat, terapia që ndihmon shëndetin

Arti i thurjes me shtiza është nga gjërat e vlefshme, që shumica e vajzave fatkeqësisht nuk e praktikojnë më. Ky art tashmë është kthyer sërish në një veprimtari të preferuar e cila ka përfitime për ...

Pendimi sipas traditës profetike

  Ebu Hurejra (r.a.) thotë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut të ketë thënë: “Betohem në emër të Allahut që me të vërtetë unë kërkoj falje dhe pendohem tek Allahu më tepër se shtatëdhjetë herë ...