Studimi: Lërini fëmijët të ushqehen vetë

Një prej gjërave më të vështira për t’i mësuar fëmijëve, është të ushqehen vetë. Nuk ka një moshë të përcaktuar se kur duhet që fëmijët të ushqehen vetë, por sipas këtij studimi, sa më parë, aq...