Përkushtimi në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit

Aishja r.a. ka thënë: “Kur vinte dhjetëditëshi i fundit i Ramazanit, Profeti a.s. e gjallëronte natën, zgjonte pjesëtarët e familjes, ishte më i përkushtuar dhe shtrëngonte rrobën” . Në një transmeti...

Lamtumirë Ramazan!

“Gjithçka që është në tokë është kalimtare, mbetet vetëm Zoti yt, i Lartë dhe Fisnik” (Rahman, 26-27) Shkoi edhe muaji më i dashur dhe miku më i njohur – Ramazani. Muaji i agjërimit, i mëshirës dhe i...

Ata që dëgjojnë adresimin qiellor…

“Në të vërtetë është sikur bota e Islamit të bëhej një xhami gjatë muajit të Ramazanit. Në çdo qoshe të asaj xhamie, zëbukur të Kuranit, i bëjnë banorët e tokës të dëgjojnë adresimin qiellor e të ndr...

Ramazani, çelësi për një falenderim të sinqertë…

Të falenderosh atë, do të thotë të pranosh se mirësitë vijnë drejtëpërdrejtë prej atij, pra të çmosh vlerën e tyre dhe të perceptosh nevojën që ka njeriu për to.. Kështu është edhe agjërimi në Ramaza...

Nëntë pyetjet që na bëhen gjatë Ramazanit

Pse agjërohet? Agjërimi është urdhër i Allahut dhe një prej pesë shtyllave të Islamit, kështu që  qëllimi kryesor i agjërimit është arritja e shkallëve më të larta të devotshmërisë. Agjërimi gjithash...

Mirësi çdo ditë të Ramazanit

Transmetohet që Dërguarin e Allahut të ketë thënë: “Xheneti parfumohet dhe stoliset nga viti në vit për hyrjen e muajit të Ramazanit. Në natën e parë të Ramazanit fryn një erë poshtë arshit që quhet ...