REVISTA

Ka thënë i Dërguari i Allahut (s.a.s)…

Në një hadith në lidhje me agjërimin, Profeti (s.a.s) ka thënë: “Te Allahu nuk ka adhurim tjetër që të ketë shpërblim ...
Read More

Një ditë Ramazani me Profetin a.s

Për një popull të përgëzuar dhe të garantuar me dekretin hyjnor: “Tek I dërguari i Zotit do të gjejë shembullin ...
Read More

Për agjëruesin ka dy çaste të gëzuara…

Sipas rrëfimit të Ebu Hurejres r.a, i Dërguari i Allahut (s.a.s) ka thënë: “Allahu ka urdhëruar kështu: “Çdo akt i ...
Read More

Bariu që pret iftarin dhe syfyrin me delet e tij

Mumin Maldir, bari në provincën Kirklareli të Turqisë, i cili prej më shumë se gjysmë shekulli kujdeset për bagëtinë, kalon ditët ...
Read More

Allahu është lehtësues edhe në agjërim

“Ato ditë të numëruara janë muaji i Ramazan. Në atë muaj u zbrit Kur’ani që përmban argumentet më të hapura e ...
Read More

Agjërimi, ilaçi i trupit dhe shpirtit

Feja islame është rrugë e cila i jep gjallëri dhe freski jetës, është rrugë e ndriçimit të trupit dhe zemrës ...
Read More

Një këshillë Profetike

Aisheja r.anha thotë: “Ne i përgatisnim të Dërguarit të Allahut misvakun e tij dhe ujin e pastër dhe atëherë kur Allahu e ...
Read More

Dhe një pjesë të natës kaloje zgjuar duke u falur!…

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe një pjesë të natës kaloje zgjuar duke u falur! Kjo është vetëm për ty. Ndoshta Zoti ...
Read More

Shpresa është si një lule

Shpresa është si një lule e cila na përcjell ëmbëlsinë e aromës së saj, na magjeps me bukurinë dhe ngjyrat ...
Read More

Sofra e Ramazanit

Qofshin të madhëruar Nëntëdhjet e Nëntë Emrat që i mbajnë gjallë zemrat, dhe qofshin të uruara në çdo trokitje ato ...
Read More
Pin It