REVISTA

“A të mos jem prej falenderuesve?…”

Aishja (r.anha) tregon: “Kur i Dërguari i Allahut po falej, filloi të qajë aq shumë shumë, derisa lotët filluan t’i rridhnin ...
Read More

Rrugë drejt sinqeritetit

“I sinqertë është ai që lëvdatat dhe qortimet e njerëzve janë të barabarta tek ai. Sinqeriteti nuk arrihet veçse nëpërmjet të vërtetës ...
Read More

Mbaje një derë të hapur me Zotin!

Suhejl ibn Amr dhe familja e tij ishin në një udhëtim. Gjatë rrugës, sulmohen nga disa banditë dhe kaçakë, të ...
Read More

Çfarë thonin sahabet për namazin e Profetit (s.a.s)?

Ebu Dherr (r.a) thotë: “Një natë ai u fal gjer në mëngjes. Sa herë u vinte radha ajeteve të lutjes, ...
Read More

Agjërimi, baraspesha midis shpirtit dhe materies

Feja islame është rrugë e cila i jep gjallëri dhe freski jetës, është rrugë e ndriçimit të trupit dhe zemrës ...
Read More

Pika e fundme e namazit…

Ajo që quhet pika e fundme e namazit dhe që sipas mësimit të hadithit, “se nuk ka kohë kur robi ...
Read More

Fiku në Kur’an dhe dobitë e tij shëndetësore

Frutat e përmendura në Kur’an njihen si një burim i mirë ushqyerjeje dhe shërimi të shumë sëmundjeve. Në Kur’an përmenden ...
Read More

Besimi, dituritë, dashuria…

Qeniet njerëzore janë krijesa që mund të demostrojnë një qëndrim në një rreze aq të gjerë sa që ata mund ...
Read More

Elementi jetësor për ekzistencën

Krijesa njerëzore është esenca dhe elementi jetësor për ekzistencën, treguesi dhe bërthama e universit. Krijesat njerëzore janë në qendër të ...
Read More

Tre Muajt e Bekuar (Rexheb, Shaban dhe Ramazan)

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin ...
Read More
Pin It