REVISTA

Parimi kuranor i shuras (këshillës – konsultimit)

Komentimi i ajetit 159 të sures Ali Imran Një prej tipareve themelore, nëse jo më i rëndësishëm i sistemit islam ...

Allahu na bëftë prej atyre që e dëshmojnë dhe e veprojnë të drejtën! Xhuma të begatë e lutje të pranuara!

Allahu na bëftë prej atyre që e dëshmojnë dhe e veprojnë të drejtën! Xhuma të begatë e lutje të pranuara! ...

Dobitë e dërgimit të salavateve

Përfitimi i dhjetë salavateve nga Allahu xh.sh. – thotë Pejgamberi .a.s.: “Kush më dërgon një salavat, Allahu atij i dërgon dhjetë salavate” (Buhariu) Kthimi ...

Xhumaja, një orë në të cilën lutja është e pranuar

Buhariu dhe Muslimi transmetojne në të dy Sahihet e tyre nga Ebu Hurejre r.a.se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ...

“O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejtë për aty ku përmendet All-llahu”…

Thuhet se një ditë xhuma, Hamid Ellefaf ishte përgatitur të shkonte në xhami që ta falë namazin e xhumasë, por ...

Çfarë duhet të bëni ditën e Xhuma

Dita e xhumasë është festa jone e përjavshme. Duke qenë një ditë ndryshe nga të tjerat, tradita profetike na mëson ...

Iku dhe ky Ramazan…

“Ndarjet janë prekëse, e tillë është edhe ndarja nga ky muaj që erdhi dhe po ikën kaq shpejt. Ne qëndrojmë ...

Përkushtimi në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit

Aishja r.a. ka thënë: “Kur vinte dhjetëditëshi i fundit i Ramazanit, Profeti a.s. e gjallëronte natën, zgjonte pjesëtarët e familjes, ...

Lamtumirë Ramazan!

“Gjithçka që është në tokë është kalimtare, mbetet vetëm Zoti yt, i Lartë dhe Fisnik” (Rahman, 26-27) Shkoi edhe muaji ...

Prag Bajramit…

Nga Ali Zaimi Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të ...
Pin It