REVISTA

Drejtësia, një balancë e përkryer

“Ekziston një sadaka për çdo pjesë të trupit të njeriut; dhe për çdo ditë në të cilën lind dielli do ...
Read More

Surja Fatiha, çelësi i shpalljes hyjnore

Surja “Fatiha”, thuhet me të drejtë se përfshin në përmbajtje të gjithë Kur’anin. Komentatorët e Kur’anit kanë thënë se në ...
Read More

Sadakaja: Shërim për ngurtësinë e zemrës…

Sadakaja (lëmosha) është shkak për shtimin e pasurisë dhe zgjerimin e furnizimit. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që japin nga ...
Read More

Respekti për të moshuarit

Ebu Musa El-Eshariu (r.a), përcjell se Profeti (a.s) ka thënë: “Respektimi i personit të thinjur (të moshuar) është shenjë nderimi ndaj ...
Read More

Pasqyra e Bujarisë, Hz. Hatixhe (r.anha)

Një pasqyrë e besueshmërisë, integritetit, të vërtetës, modestisë, sjelljes së mirë dhe fisnikërisë. Bujare, e mençur dhe e mirëkuptueshme, rritur ...
Read More

Tabloja e paqes…

Mbretit, një ditë i lindi një ide: Të shpallë një konkurs për pikturën më të bukur të paqes. Ai që ...
Read More

Fjala e dhënë s’njeh distancë…

Transmetohet nga Ebu Hurejra (r.a): “Një burrë nga beni israilët i kërkoi borxh një burri tjetër po nga beni israilët, ...
Read More

Bretkosës që nuk ju thye guximi

Një ditë, bretkosat kishin vendosur të zhvillojnë një garë mes tyre. Qëllimi ishte të arrinin të ngjiteshin në majën më ...
Read More

Unë jam Asgjëja…

Një ditë, i pari i vendit vendosi të shkojë të vizitojë një person që po punonte në arë. I pari ...
Read More

Dhurata me çmimin më të lartë…

Një argjendar ishte ulur në tryezën e tij dhe shikonte i hutuar përmes xhamit të dyqanit rrugën. Një vajzë e ...
Read More
Pin It