Që kudo të sundojë paqja

Edhe pse bota mbarë predikon paqen, ajo vazhdon t’i mungojë njeriut. Njerëzit shpeshherë kujtohen për të vetëm kur privohen prej saj, por vazhdimësia e egoizmit të këtij vizioni nuk mund të konsidero...

Përcaktimi i identitetit të njeriut

Për të përcaktuar identitetin çdo individ, që në moshë të re, duhet të zgjidhë disa probleme që kanë të bëjnë me aftësinë dhe interesat për të parashikuar apo ndërtuar mënyrën e jetesës. Në këtë kont...

Natyra e qëllimit

Qëllimi i njeriut nuk është shqiptimi i fjalëve, “Kam për qëllim të bëj këtë e atë.” Është një vërshim i frymëzuar nga Allahu që kaplon të gjithë zemrën. Disa herë është i kollajtë, herë ...

Dita e Ashures, vlera dhe rëndësia e saj

Për të gjithë ata që duan të agjërojnë ditën e nesërme, Syfyri dhe Iftari janë përkatësisht sipas këtyre orareve: 04:24 / 19:26. Në kushtet e zakonshme, mes kohëve e momenteve të ndryshme nuk ekzisto...

Njeriu i besimit

Njeriu i besimit është përfaqësuesi i cilësive më të përsosua njerëzore. Ai është hero i zemrës, i shpirtit, i ndërgjegjes dhe i arsyes. Duke e gjykuar prej vlerave që përfaqëson dhe nga praktika e q...

20 Gusht 2020, dita e parë e vitit të ri Hixhri 1442

Hixhreti, shembull i ripërtëritjes së muslimanit Muaji Muharrem Hixhri, sipas kalendarit Hënor shënon dhe muajin e parë të tij. Por çdo të thotë Hixhri dhe cili është vendi i tij në Islam? Viti Hixhr...

Të shmangim korrupsionin

Për t’u bërë një vend ku ia vlen të jetohet, ku ka kuptim liria, ne duhet të luftojmë që të shmangim të gjitha dukuritë negative, ndër to edhe korrupsionin. Fakt është se korrupsioni është përditshmë...

Fisnikëria e njeriut në Islam

“Muslimani duhet të ketë shpirt të pastruar nga veset e këqija, duhet të ketë ndërgjegje të kulluar nga qëllimet e pastra, duhet të jetë i pastër dhe në trup, në rroba e në vendin ku banon dhe ku fal...