Alpinistët e huaj mrekullohen me kanionet e Nivicës

Një ekip profesionistësh ndërkombëtarë ishin të ftuar për të eksploruar thellësitë e Kanioneve të Nivicës, një prej vendeve ende të panjohura në qarqet alpinistike europiane. Për 10 ditë alpinistët n...

Vjeshta, e plotë e mahnitëse në zonën e Kukësit

  Turizmi i peisazhit është turizmi më interesant që zhvillohet në botë dhe së fundmi edhe në Shqipëri. Kryesisht, ky turizëm zhvillohet në zonat me pyje dhe në parqe të mbrojtura, zhvillohet në...

Mali i Valamarës, mundësi për turizmin rajonal

Mali i Valamarës dhe monumentet e natyrës që ndodhen në zonën e Gramshit, ofrojnë një potencial të lartë rekreacioni dhe zhvillim të qëndrueshëm të ekoturizmit në këtë zonë. Për vlerat dhe rendësinë ...