Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Sheval

Profeti Muhamed a.s. ka thënë: “Ai që e agjëron Ramazanin dhe agjëron gjashtë ditë të tjera nga muaji Sheval, është sikur të ketë agjëruar gjithë vitin”. Pas një muaji agjërim, për besimtarin është d...

Kalendari historik: 24 qershor

24 Qershori është dita e 175-të e vitit, deri në fund të tij janë edhe 190 ditë. Ngjarje 109 – Perandori romak Trajan përuron Aqua Traiana, një kanal ujor nga Liqeni Bracciano, 40 kilometra në veri-p...

Ditë Bajrami…

Nga Ali Zaimi Ditët e Bajramit janë momente gëzimi dhe feste që Krijuesi i botëve i ka caktuar si të tilla. Ato mbartin në vetvete kënaqësinë e brendshme që buron prej zellit të përmbushjes së adhuri...

Kalendari historik: 23 qershor

23 Qershori është dita e 174-t e vitit, deri në fund të tij janë edhe 191 ditë. Ngjarje 1887 – Krijohet Banff National Park, i pari në Kanada 1956 – Gamal Abdel Naser zgjidhet kryetar i Egjyptit. 196...