Përgatitje shpirtërore për tre muajt e mirë

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj ...

Nata e Regaibit, fillimi i tre muajve të mirë

Nata e shënuar Regaib, e cila në gjuhën arabe është shumësi i fjalës “ragibe”, që do të thotë dëshirë, prirje, interesim. Besohet se në këtë natë, mëshira, ndihma dhe bujaria e Allahut shpërndahen me...

Pesha e guralecëve…

Dy shokë të ngushtë, nisin një udhëtim nëpër botë. Të gjitha gjërat e nevojshme i kishin vendosur në çantat e tyre të shpinës dhe filluan të udhëtonin me ditë të tëra. Prej çantave të rënda, kur vint...

Fjala e mirë si pema e mirë!

Një perandor deklaroi se kushdo që i thoshte një fjalë të mirë, do e shpërblente me 400 dinarë. Një ditë teksa po ecte nëpër qytet i shoqëruar nga eskorta e vet madhështore, sheh një të moshuar, diku...

U fal mëkatari, thatësira u largua

Në kohën e Musait (paqja e Allahut qoftë mbi të) i goditi beni israilët një thatësi e madhe e cila i shtyri ata të mblidheshin te Musai (paqja e Allahut qoftë mbi të). Iu drejtuan dhe i thanë: “O ti ...

O Allah, na fisnikëro me besim dhe moral të këtillë!

Ibrahim Nah’iu ishte i verbër në njërin sy ndërsa nxënësi i tij,  Sulejman bin Mehrani kishte shikim të dobësuar. Ibnu-l-Xheuzi, në librin e tij El-Muntedham, përmend se derisa ata dy ishin duke ecur...

Bëhu durimtar në çështjet e kësaj bote…

Rrëfehet se një njeri kishte probleme të mëdha, andaj, si shkak i tyre, kishte rënë në depresion. Duke qenë se nuk mund të gjente një zgjidhje për problemet, kishte vendosur të këshillohej me një të ...