Islami, Imani, Ihsani…

Prijësi i besimtarëve Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton dhe thotë: Një ditë, ndërsa po qëndronim me Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, përpara nesh u paraqit nj...

Nasihah, ose këshilla e sinqertë në Islam

Kuptimi gjuhësor i termit nasihah është ‘këshillë e sinqertë’, ‘këshillë miqësore’ dhe ‘përkujtim miqësor’. Nasihah (gjithashtu munasahah) është një koncept kuranor që gjendet në shumë vende të libri...

Lëmosha e dhënë në vendin e duhur…

Një burrë tha: “Kam vendosur të jap për bamirësi. Prandaj, pa përcaktuar kush do të ishte përfituesi, gjatë natës ai ia dha atë një hajduti. Në mëngjes, njerëzit po flisnin (për incidentin) se dikush...

Veç afrimi me Zotin…

Thotë Ibnul Kajjim: “Zemra përjeton ndonjëherë gjendje lëmshi, të cilin nuk e zgjidh veçse afrimi me Zotin. Ajo përjeton vetmi, të cilën nuk e largon veçse intimiteti me Zotin. Ajo përjeton dëshpërim...

Siguria vjen nga dituria dhe meditimi

Siguria është cilësia e qenies së njeriut mbi shkaqet dhe pë­rtej mjeteve të ndërmjetme. Në këtë shkallë e përfundon mend­ja udhëtimin e saj mbinatyror. Shpirti shpëton nga dyshimet e kësaj bote kur ...

Njohja intuitive e Zotit

Të merituarit e njohjes intuitive të Zotit kanë shenjat e veta. Njohësi i kulturës shpirtërore nuk pret interesim dhe konsideratë prej dikujt tjetër veç Zotit, nuk veçohet kokë më kokë me tje­tërkënd...