Shenjat e suksesit…

Shenjat e suksesit, duken që në fillim të punës. Prandaj nise ditën tënde me namazin e sabahut në kohën e tij!

Siguri, Qetësi dhe Paqe!

Islami është një fe për sigurinë, qetësinë dhe paqen. Këto parime e përshkojnë jetën e muslimanëve. Kur muslimanët falin namazin, ata i presin lidhjet me këtë botë, kthehen te Zoti i tyre me besim dh...

Stili i Kur’anit

Kurani përmban tregime të shumta (kisas), të cilat mund t’i ndajmë në tre grupe: 1- Historitë e profetëve të Zotit: popujt ku u dërguan, mesazhi i tyre, thirrja e tyre, persekutimi që kanë pësuar etj...

Perlat e Fshehura

Çdo gjëje që njerëzit s’e dinë, ia vënë emrin fshehtësi Dituria është si oqeani që fsheh perlat në thellësi Më shumë bëjnë zhurmë ata që pranë brigjeve në cektësi janë duke u larë Se ata që në thellë...

Reflektim i së bukurës

“Çdo gjë që është krijuar e bukur, e drejtë dhe e këndshme, është krijuar për syrin e atij që mundet t’i shohë. Bukuria që sheh tek unë, është reflektim i bukurisë që ndodhet në ty!”...

Arti dhe arkitektura Islame në Xhaminë Straits Malacca

Xhamia e Straits Malacca pati ceremoninë e saj të hapjes në vitin 2006 dhe, që atëherë, ka qenë një tërheqje e madhe turistike jo vetëm në Malacca por edhe në të gjithë Malajzinë. Kjo xhami ndodhet n...

Dashuria për Zotin…

Dashuria për Zotin është thelbi i gjithçkaje dhe burimi më i kulluar dhe i pastër për të gjitha dashuritë. Mëshira dhe dashuria vërshojnë në zemrat tona prej Tij. Çdo lloj i bashkëpunimit njerëzor do...

Shih vetëm thesaret…

Ashtu si një skulptor, nëse është e nevojshme, Skalitja shokut një ngurtësi të tij! Kuptoje që shpirtin e ke të verbër, E mundohu të shohësh thesare te çdo njeri! -Mevlana  

Një Lutje

Transmeton Hz. Aishe (r.anha) se Profeti ynë (s.a.s) kur shihej në pasqyrë lutej: -“O Allah! Ashtu siç më ke zbukuruar fizikisht, zbukuromë edhe moralisht!” [Ahmed ibn Hanbel]