Një metër, një gurë kandari dhe një gjilpërë

Një njeri kur arriti moshën e pleqërisë i mblodhi djemtë e tij dhe u tha: – O djemtë e mi! Unë arrita pleqërinë dhe nga gjithë këto vite kam nxjerrë shumë mësime, prandaj para se të vdes, dëshi...

Bujaria Hyjnore, e madhe e pashtershme…

Bujaria e Allahut ndaj robërve të Tij është e madhe dhe e pashtershme. Sado që njeriu të mundohet që ta përshkruajë, ai asnjëherë nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Një prej këtyre formave të Bujaris...

Si matet “Pesha e një gote”…

Një ditë prej ditësh, një profesoreshë filozofie hyri në një sallë leksionesh, ndërkohë që studentët po e prisnin në të. Në dorë ajo mbante një gotë dhe të gjithë prisnin të pyeste: “Mendoni se gota ...

Mirësia sa vlera e një haxhi…

Abdullah ibn Mubarek ishte dijetar dhe pasanik i madh. Çdo dy vjet ai dhe shoqëruesit e tij shkonin për haxh. Në një prej udhëtimeve drejt shtëpisë së Zotit, kur kishte bërë nijetin e haxhit, kur kis...

Personaliteti i Profetit në kaligrafi

Zhvillimi i shkrimit arab filloi me ardhjen e Islamit, kur filloi të shpallej Kur’ani, pasi Profeti a.s u kërkoi skribëve (shkruesve) të regjistronin gjithçka që dëgjonin prej tij. Si rrjedhim, shkri...

Urtësitë e ditëve dhe netëve të mira

Njeriu në jetën e tij herë pas here hyn në një proces ndryshimi. Dhe është tepër e rëndësishme që drejtimi i këtij ndryshimi të kthehet kah e mira, e dobishmja dhe e drejta. Ja, pikërisht ditët dhe n...

Nata e Regaibit, fillimi i tre muajve të mirë

Nata e shënuar Regaib, e cila në gjuhën arabe është shumësi i fjalës “ragibe”, që do të thotë dëshirë, prirje, interesim. Besohet se në këtë natë, mëshira, ndihma dhe bujaria e Allahut shpërndahen me...

Përgatitje shpirtërore për tre muajt e mirë

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj ...

Ai (s.a.s) ka pasur sofër të begatë

Ushqimi i shërbyer në shtëpinë e Profetit Muhamed (a.s) ishte modest, megjithatë ishte i begatë pasi mjaftonte për të ushqyer të varfrit dhe i pasur në falendërime ndaj Allahut. Në tavolinën e Profet...

I pastër dhe me aromë të mirë…

Profeti Muhammed (paqja qoftë mbi të) e donte pastërtinë dhe aromën e mirë. Në shumë hadithe, është theksuar preferenca e Tij për aromat e mira si misku (myshku i bardhë) dhe amber (qelibari). Nëse a...