…kemi nevojë vetëm për njerëz të ndershëm !

Nuk kemi nevojë për gjëra të mëdha, as për njerëz të mëdhenj: kemi nevojë vetëm për njerëz të ndershëm. Dhuna nuk është forcë, por dobësi; dhe s’mund të krijojë asgjë tjetër përveçse shkatërrim...

Nijeti i mirë shton sevapin

Tregohet se një mbret kishte shprehur dëshirën të ndërtojë një xhami në qytetin e tij. Meqë donte që xhaminë ta ndërtojë vetëm me pasurinë e tij, u kërkoi inxhinierëve dhe punëtorëve që të mos pranoj...

Prindër, faleminderit shumë!

Familja është elementi themelor i shoqërisë. Sa të respektuar të jenë pjestarët e familjes ndaj të drejtave dhe detyrave të njëri-tjetrit, aq e shëndoshë është shoqëria. Ndryshe, është e kotë t’...

National Geographic: ‘Darka e ngrirë’

Një peshkatar e kap darkën e tij në Liqenin e ngrirë, Beyşehir në Turqi. Fotografi  Seyit Konyali thotë se në dimrin e kaluar, liqeni ka qenë i ngrirë për dy muaj. Fotoja është publikuar tek National...

Sekreti i hapave të vegjël

Një urtësi e lashtë thotë: “Suksesi është kurora e përpjekjeve të vogla, të përsëritura dhe të akumuluara ditë pas dite.” Ndërsa Profeti ynë i nderuar thotë:  “Nga veprat më të dash...

Nxënësi hiperaktiv…

Mësuesja kërkoi prindin e një nxënësi që të paraqitet në shkollë, për të biseduar rreth ecurisë së djalit të tij në mësime. Ajo kishte shumë vërejtje dhe pakënaqësi për të. Me të ardhur prindi, pasi ...

Kur tre mollë bëjnë katër…

Mësuesja e pyeti nxënësin e klasës se parë: Nese të jap një mollë dhe një mollë dhe një mollë, sa mollë do të kesh ti? Nxënësi u përgjigj me vëndosmëri: do kem 4 mollë mësuese. Mësuesja e përseriti e...