Zbulesa hyjnore në malin Hira

Në moshën 40-të vjeçare  ditën e hënë më 17 Ramazan kur Profeti (a.s.) ishte në shpellën Hira iu shfaq engjëlli Xhibril, i cili i tha: -“Lexo!” -“Unë nuk di të lexoj”– tha ai. Xhibrili e shtrëngoi dh...

Prej mrekullive të Profetit tonë (s.a.s)

Sipas burimeve islame dhe historike, Pejgamberin tonë Muhamed është nderuar me gradën e profetit në moshën e 40. Megjithatë, një numër i ngjarjeve të mrekullueshme kishte zënë vend para se Profetit t...

Pse duhet të konsumoni hurma në iftar?

Në muajin e Ramazanit, hurmat janë ushqimi që përdoren pothuajse më së shumti. Ato janë të pasura me vitamina dhe minerale të shumta, kanë në perbërje hekur, kalium, fibra dhe sheqerna natyrale gjith...

Shikoje këtë tregti fitimprurëse…

Po, Kurani Kerim çdo fjalë e të cilit fiton 30 mijë fruta të përjetshëm, ështe si një pemë e ndritshme e Tubas, që i bënë besimtaret të fitojnë miliona prej atyre frutave të perjetshëm. Kështu, eja d...

Dimensione të veçanta hyjnore

Abdullah ibn Abbasi r.a, ka thënë: “Pejgamberi (s.a.s) në Ramazan kur takonte Xhibrilin tregonte një bujari që nuk e kishte në muajt e tjerë. Ai, Xhibrili e takonte atë për çdo natë të Ramazanit dhe ...

Sikur të ishin ftuar në banketën e Sovranit…

“Gjatë Ramazanit njerëzit e besimit bëhen si një ushtri e mirëogranizuar, ndërsa iftari në perëndimin e diellit afrohet ata shfaqin një qëndrim adhurues të përndritur sikur të ishin ftuar në banketën...

Ata që dëgjojnë adresimin qiellor…

“Në të vërtetë është sikur bota e Islamit të bëhej një xhami gjatë muajit të Ramazanit. Në çdo qoshe të asaj xhamie, zëbukur të Kuranit, i bëjnë banorët e tokës të dëgjojnë adresimin qiellor e të ndr...

Sadakaja, shërim për zemrën…

Sadakaja (lëmosha) është shkak për shtimin e pasurisë dhe zgjerimin e furnizimit. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërb...

Agjërimi i sinqertë

    Agjërimi gjatë Ramazanit, duke qenë se është një detyrë e kryer drejtpërsëdrejti ndaj Allahut (xh.sh.), është një adhurim që duhet të kryhet me një vetëdije të forte robërimi. Ndaj ajo ...