Agjërimi i ditës së Ashures

Sipas një transmetimi të Abdullah bin Abasit, kur profeti Muhamed a.s. erdhi në Medine, vuri re se hebrenjtë mbanin agjërim ditën e ashures dhe pyeti për shkakun. Ata iu përgjigjën: “Kjo është një di...

Shakaja e mençur…

Njerëzit vizitonin një burrë të mençur duke u ankuar për të njëjtat probleme pa pushim. Një ditë, ai vendosi t’u tregonte një shaka dhe ata të gjithë shpërthyen në të qeshura. Pas disa minutash, ai u...

Kaloni kohë me njerëzit, jo me pajisjet!

Kisha kaluar një orë në bankë me babain tim, sepse atij i duhej të transferonte disa para. Nuk munda të rezistoja dhe e pyeta : “Babi, pse nuk e aktivizojmë shërbimin bankar në internet?”...

Mësimi që mori djali dembel nga babai i tij

Dikur jetonte një biznesmen mjaft i suksesshëm, i cili kishte një djalë dembel dhe të pakujdesshëm. Ndaj, i ati donte t’i mësonte të birit një mësim të vlefshëm mbi paranë. Ai i tha të birit: “Nga ta...

Komshiu i Musait në xhenet…

Një ditë, Musai a.s. iu lut Zotit: “O Zot, cili është komshiu im në xhenet?” Dhe iu dha kjo përgjigje: “Në filan vend është një robi Im që punon si kasap dhe që është miku Im. Por, përveç profesionit...

Këmisha e lumturisë…

  Një herë e një kohë jetonte një mbret që nuk ishte i lumtur. Për këtë ai shkoi të këshillohej me një njeri të ditur. Plaku i ditur i tha se lumturia në këtë jetë është gjë e rrallë, por unë nj...

Pickimi që nuk më ndryshon!

Një burrë duke ndenjur buzë një liqeni, sheh në ujë një akrep që po përpiqej të dilte prej ujit. Kështu ai vendos që ta ndihmojë duke i zgjatur gishtin akrepit, por ai ia pickon gishtin burrit. Ai ia...

Urtësia e bërjes së kurbanit

Kurbani është shprehje e heroizmit, sakrificës dhe bindjes së njeriut në rrugën për fitimin e kënaqësisë së Zotit. Kjo bindje dhe sakrificë është simbolizuar me profetin Ibrahim dhe djalin e tij Isma...

Vlera e 10 ditëve të Dhulhixhes

10 ditët e muajit Dhulhixhe përmenden në Kur’an dhe për këtë arsye kanë një vlerë shumë të madhe. Në suren (Fexhr, 1-3).  “Betohem në agimin, betohem në dhjetë netët, betohem në çiftin dhe tekun…” I ...