Leri të tepërtat, gjej Zotin!

Kush i le fjalët e tepërta, i jepet urtësia; kush e le shikimin e tepërt i jepet përkushtimi me zemër; kush e le ushqimin e tepërt, i jepet shija e ibadetit; kush e le të qeshurit e shumtë, i jepet p...

Çfarë bukurish i premton besimi njeriut?

Çfarë bukurish i premton besimi njeriut? A ka dallime në gradët e të ndjerit të këtyre bukurive prej ndërgjegjes së njeriut? Deri më sot janë thënë shumë gjëra në lidhje me bukuritë që besimi i fal n...

Prej mrekullive të Profetit tonë (s.a.s)

Sipas burimeve islame dhe historike, Pejgamberin tonë Muhamed është nderuar me gradën e profetit në moshën e 40. Megjithatë, një numër i ngjarjeve të mrekullueshme kishte zënë vend para se Profetit t...

Agjërimi, baraspesha midis shpirtit dhe materies

Feja islame është rrugë e cila i jep gjallëri dhe freski jetës, është rrugë e ndriçimit të trupit dhe zemrës së njeriut. Njeriu është skenë e përhershme e ndeshjeve të fuqive të kundërta të brendshme...

Ndryshimet që përjeton trupi në 30 ditë agjërim

Gjatë 30 ditëve të Ramazanit trupit të njeriut i ndodhin disa ndryshime. Ja se çfare i ndodh trupit gjatë këtyre ditëve. Ndryshimi në Fazën 1 (Dita 1, Dita 2) Në ditën e parë të agjërimit, niveli i s...

Ka thënë Profeti (s.a.s)…

Ebu Hurerje r.a tregon se Pejgamberi (s.a.s) ka thënë: Kush i kalon netët e Ramazanit duke bërë ibadet, duke qenë i bindur në besimin Islam dhe duke pasur qëllim të sinqertë, do t’i falen të gjitha g...

Mbi agjërimin…

1.Kur të shikoni hënën e re, nisni agjërimin e kur ta shihni përsëri hënë e re, ndërpriteni të agjëruarit. 2.Për çdo gjë jepet zekat. Zekati për trupin është agjërimi. 3.Agjërimi është gjysma e durim...

Islami, Imani, Ihsani…

Prijësi i besimtarëve Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton dhe thotë: Një ditë, ndërsa po qëndronim me Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, përpara nesh u paraqit nj...