Mirësia sa vlera e një haxhi…

Abdullah ibn Mubarek ishte dijetar dhe pasanik i madh. Çdo dy vjet ai dhe shoqëruesit e tij shkonin për haxh. Në një prej udhëtimeve drejt shtëpisë së Zotit, kur kishte bërë nijetin e haxhit, kur kis...

Personaliteti i Profetit në kaligrafi

Zhvillimi i shkrimit arab filloi me ardhjen e Islamit, kur filloi të shpallej Kur’ani, pasi Profeti a.s u kërkoi skribëve (shkruesve) të regjistronin gjithçka që dëgjonin prej tij. Si rrjedhim, shkri...

Urtësitë e ditëve dhe netëve të mira

Njeriu në jetën e tij herë pas here hyn në një proces ndryshimi. Dhe është tepër e rëndësishme që drejtimi i këtij ndryshimi të kthehet kah e mira, e dobishmja dhe e drejta. Ja, pikërisht ditët dhe n...

Nata e Regaibit, fillimi i tre muajve të mirë

Nata e shënuar Regaib, e cila në gjuhën arabe është shumësi i fjalës “ragibe”, që do të thotë dëshirë, prirje, interesim. Besohet se në këtë natë, mëshira, ndihma dhe bujaria e Allahut shpërndahen me...

Përgatitje shpirtërore për tre muajt e mirë

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj ...

Ai (s.a.s) ka pasur sofër të begatë

Ushqimi i shërbyer në shtëpinë e Profetit Muhamed (a.s) ishte modest, megjithatë ishte i begatë pasi mjaftonte për të ushqyer të varfrit dhe i pasur në falendërime ndaj Allahut. Në tavolinën e Profet...

I pastër dhe me aromë të mirë…

Profeti Muhammed (paqja qoftë mbi të) e donte pastërtinë dhe aromën e mirë. Në shumë hadithe, është theksuar preferenca e Tij për aromat e mira si misku (myshku i bardhë) dhe amber (qelibari). Nëse a...

Lutja, është një sonatë e ëmbël…

Lutja është adhurim. Lutja është bërthama, ajka e përkushtimit. Lutja është emri i kthimit e drejtimit total nga Zoti. Kur flitet për adhurim, është e pamundur të mos përdoret lutja. A nuk urdhëron A...

Simbiozë qytetërimesh, pishtari i mesjetës

Bashkë me çlirimin e shumë vendeve, myslimanët ruajtën me fanatizëm dhe qytetërimin e vjetër të popujve të ndryshëm, si filozofinë e vjetër greke, përfituan nga kultura perse, indiane, kineze dhe një...

Katër urtësitë e sures Kehf

E keni pyetur ndonjëherë veten pse Profeti Muhamed a.s na ka kërkuar të recitojmë suren Kehf çdo të premte? Kjo sure përmban 4 histori. Njerëzit e shpellës Është historia e disa djelmoshave që jetoni...