Dashuria e vërtetë e pajis njeriun me besim të plotë

Aeroplani çante mes reve drejt destinacionit përfundimtar, ndërkohë që disa nga pasagjerët i kishte zënë gjumi, e të tjerë bisedonin. Në një moment, aeroplani e humbet ekuilibrin dhe të gjithë i mbër...

Drejtësia, një balancë e përkryer

“Ekziston një sadaka për çdo pjesë të trupit të njeriut; dhe për çdo ditë në të cilën lind dielli do të ketë shpërblim si i sadakasë për këdo që vendos drejtësi mes njerëzve.” Drejtësia (adl) është b...

Surja Fatiha, çelësi i shpalljes hyjnore

Surja “Fatiha”, thuhet me të drejtë se përfshin në përmbajtje të gjithë Kur’anin. Komentatorët e Kur’anit kanë thënë se në këtë sure, ndodhen të gjitha dispozitat e Kur’anit si: Zoti dhe vetitë e Tij...

Sadakaja: Shërim për ngurtësinë e zemrës…

Sadakaja (lëmosha) është shkak për shtimin e pasurisë dhe zgjerimin e furnizimit. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërb...

Respekti për të moshuarit

  Ebu Musa El-Eshariu (r.a), përcjell se Profeti (a.s) ka thënë: “Respektimi i personit të thinjur (të moshuar) është shenjë nderimi ndaj Allahut.” [Ebu Daudi] Në këtë hadith, Profeti a.s e kons...

Pasqyra e Bujarisë, Hz. Hatixhe (r.anha)

Një pasqyrë e besueshmërisë, integritetit, të vërtetës, modestisë, sjelljes së mirë dhe fisnikërisë. Bujare, e mençur dhe e mirëkuptueshme, rritur në një ambient të pasur e luksoz. Ishte personi i pa...

Tabloja e paqes…

Mbretit, një ditë i lindi një ide: Të shpallë një konkurs për pikturën më të bukur të paqes. Ai që do të pikturonte tablonë më të bukur me subjekt paqen, do i jepej një shpërblim i majmë. Piktorët ia...

Fjala e dhënë s’njeh distancë…

Transmetohet nga Ebu Hurejra (r.a): “Një burrë nga beni israilët i kërkoi borxh një burri tjetër po nga beni israilët, një mijë dinar. Burri (që do ti jepte borxhin) i thotë: Më sill dëshmitarë! Ai i...

Bretkosës që nuk ju thye guximi

Një ditë, bretkosat kishin vendosur të zhvillojnë një garë mes tyre. Qëllimi ishte të arrinin të ngjiteshin në majën më të lartë. Në këtë event ishin mbledhur shumë spektatorë për t’i ndjekur. Askush...

Unë jam Asgjëja…

Një ditë, i pari i vendit vendosi të shkojë të vizitojë një person që po punonte në arë. I pari i vendit ishte i veshur thjeshtë që të mos njihej. Shkoi te ara, përshëndetet me fshatarin dhe ulen së ...