Nishani për buxhetin e Mbrojtjes: I pamjaftueshëm

Letra e Presidentit Nishani për buxhetit e vitit 2017 për Ministrinë e Mbrojtjes Kam ndjekur në vijimësi diskutimet rreth projekt-buxhetit të vitit 2017. Diskutimin e projekt-buxhetit e vlerësoj si n...

Adresat, gjobë për ata që nuk deklarojnë të dhënat

Mosdeklarimi i adresës së banimit pranë zyrave të Gjendjes Civile do të gjobitet me 10 mijë lekë. Ligji i ri për Gjendjen Civile parashikon regjistrimin e adresave të shqiptarëve që jetojnë brenda dh...