Ata që dëgjojnë adresimin qiellor…

“Në të vërtetë është sikur bota e Islamit të bëhej një xhami gjatë muajit të Ramazanit. Në çdo qoshe të asaj xhamie, zëbukur të Kuranit, i bëjnë banorët e tokës të dëgjojnë adresimin qiellor e të ndritshëm kuranor.”

Pin It