…dhe në shpirt hapen korridore drite…

Shkalla e parë e intuitës së njohjes së Zotit është vështrimi dhe ndjerja e emrave ose atributeve hyjnore që na rrethojnë nga të katër anët dhe udhëtimi në atmosferën mahnitëse të at­ributeve hyjnore...

Nijeti, shpirti i çdo vepre

Besimtari, me nijetin e tij, shpërhap e duhet të shpërhapë dashurinë ndaj Zotit të Madhëruar në çdo rukën të namazit, duke pohuar: “Vetëm Ai është i Synuari i vërtetë, i Dashuruari i Vërtetë, i Adhur...

Hapje e dyerve të qiejve

Çaste optimizmi dhe lumturie janë ato kur përfundojmë lutjet tona të përditshme, ato kur lusim Zotin me përgjërim për të na dhënë sukses në jetën tonë, për të na ndriçuar udhën dhe për të na udhëzuar...

Lartësim i Shpirtit

“O Zoti im, Ti je pasuria ime e udhëtimit nëse unë dëshpërohem; Ti je sofra ime që më ngop kur nuk kam; me Ty unë kërkoj ndihmë kur jam në vështirësi; prapa Teje gjendet ajo që më del nga dora; në at...

Dituria është dielli i shpirtit…

-Si të jenë mësuesit që frekuenton, do të jenë shkronjat që mëson. -Kultura nuk ka peshë, është një thesar që mbartet kudo me lehtësi. -Kush bën një pyetje, është në gjysmë të rrugës për t’u bërë i d...