Dituria është dielli i shpirtit…

-Si të jenë mësuesit që frekuenton, do të jenë shkronjat që mëson. -Kultura nuk ka peshë, është një thesar që mbartet kudo me lehtësi. -Kush bën një pyetje, është në gjysmë të rrugës për t’u bërë i d...

Urtësia e përgjithshme që duket në gjithësi

Në gjithësi vërejmë një urtësi që e rrethon gjithçka. Në çdo gjë vëzhgohet një dobi, interes, përfitim dhe një qëllim përfundimtar. Po qe se vë re për një çast, njeriu do të dallojë menjëherë te vetj...

Urtësia e namazeve nafile

Namazi është një ndër detyrat themelore dhe më të rëndësishme të besimtarëve myslimanë. Qëllimi i namazit është përkujtim dhe afrim ndaj All-llahut (xh.sh) në mënyrë që shpirtërisht të ndjejmë kënaqë...

Namazi, kënaqësi që s’ka fund…

  Përmbajtja e namazit, në marrëdhënien e njeriut me Zotin e vet, ndihet në shkallë e cilësi të ndryshme, sipas horizontit të zemrës e të shpirtit. Namazi, i falur me një zemër të fisme dhe në d...

Kur’anit…

Kur’anit… O libër shpirt i besimtarëve! O këshillë e famshme ndaj mohuesve! O pishtar i urtësisë hyjnore! O përembledhës i begatisë që s’ka të mbaruar prore! …Zbritje Zotit të madh e të fuqishëm je; ...

Një ditë e një myslimani

Nëse do flisnim sesi duhet ta kalojë një ditë të zakonshme një mysliman, duhet ta fillonim nga zgjimi. Në një hadith të transmetuar në dy librat e saktë të haditheve të Buhariut e Muslimit, Profeti (...

Islami, fe për gjithë universin

Islami është një fe përfshirëse. Ai është bazuar në besimin në një Zot si Krijuesi, Ushqyesi dhe Administruesi i universit. Islami është një fe për të tërë universin. Kjo do të thotë se mbarë univers...

Duku, në fshehtësi…

“Mënyra më e bukur e shfaqjes së devotshmërisë, është të mbahen të fshehta gjërat që i bën për hatër të Zotit!” -Hz. Ali ibn Ebi Talib (r.a)