Mbi agjërimin…

1.Kur të shikoni hënën e re, nisni agjërimin e kur ta shihni përsëri hënë e re, ndërpriteni të agjëruarit. 2.Për çdo gjë jepet zekat. Zekati për trupin është agjërimi. 3.Agjërimi është gjysma e durim...

Islami, Imani, Ihsani…

Prijësi i besimtarëve Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton dhe thotë: Një ditë, ndërsa po qëndronim me Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, përpara nesh u paraqit nj...

Zbulesa hyjnore në malin Hira

Në moshën 40-të vjeçare  ditën e hënë më 17 Ramazan kur Profeti (a.s.) ishte në shpellën Hira iu shfaq engjëlli Xhibril, i cili i tha: -“Lexo!” -“Unë nuk di të lexoj”– tha ai. Xhibrili e shtrëngoi dh...

Prej mrekullive të Profetit tonë (s.a.s)

Sipas burimeve islame dhe historike, Pejgamberin tonë Muhamed është nderuar me gradën e profetit në moshën e 40. Megjithatë, një numër i ngjarjeve të mrekullueshme kishte zënë vend para se Profetit t...

Shikoje këtë tregti fitimprurëse…

Po, Kurani Kerim çdo fjalë e të cilit fiton 30 mijë fruta të përjetshëm, ështe si një pemë e ndritshme e Tubas, që i bënë besimtaret të fitojnë miliona prej atyre frutave të perjetshëm. Kështu, eja d...

Dimensione të veçanta hyjnore

Abdullah ibn Abbasi r.a, ka thënë: “Pejgamberi (s.a.s) në Ramazan kur takonte Xhibrilin tregonte një bujari që nuk e kishte në muajt e tjerë. Ai, Xhibrili e takonte atë për çdo natë të Ramazanit dhe ...

Sikur të ishin ftuar në banketën e Sovranit…

“Gjatë Ramazanit njerëzit e besimit bëhen si një ushtri e mirëogranizuar, ndërsa iftari në perëndimin e diellit afrohet ata shfaqin një qëndrim adhurues të përndritur sikur të ishin ftuar në banketën...

Ata që dëgjojnë adresimin qiellor…

“Në të vërtetë është sikur bota e Islamit të bëhej një xhami gjatë muajit të Ramazanit. Në çdo qoshe të asaj xhamie, zëbukur të Kuranit, i bëjnë banorët e tokës të dëgjojnë adresimin qiellor e të ndr...

Sadakaja, shërim për zemrën…

Sadakaja (lëmosha) është shkak për shtimin e pasurisë dhe zgjerimin e furnizimit. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërb...