Sikur të ishin ftuar në banketën e Sovranit…

“Gjatë Ramazanit njerëzit e besimit bëhen si një ushtri e mirëogranizuar, ndërsa iftari në perëndimin e diellit afrohet ata shfaqin një qëndrim adhurues të përndritur sikur të ishin ftuar në banketën...