Islami, Diell që nuk perëndon kurrë!

“Mos shiko se ç’ka në duar të njerëzve, sepse njerëzit dhe tërë ajo që posedojnë është në duart e Allahut (xh.sh).” “Islami është sikurse dielli që nuk perëndon kurrë. Nëse pe...