Besimtari jeton me Fatihanë…

Një musliman i cili i fal pesë namazet e përcaktuara për një ditë e lexon 40 herë suren Fatiha, kurse personi i cili për 40 vjet e fal namazin, vetëm në namazet farze,  e lexon atë 1.241.000 (një mil...