Cila është mënyra e meditimit?

Ka shumë ajete-argumente të Kur’anit që e mbështesin  këtë çështje. Në Kur’an thuhet: “Në krijimin e qiejve e të tokës, në zëvendësimin reciprok të natës me ditën ka argumente të qarta për ata që kan...