Jep prej vetes!

Kur Hatim el-Belkhij shkoi në Bagdat, Imam Ahmed ibn Hanbeli doli e priti me gëzim dhe i uroi mirëseardhjen. Imam Ahmedi e pyeti se si mund të shpëtonim prej njerëzve dhe ai iu përgjigj: “Prej ...

Dhuro, si uji që rrjedh…

Mos mendo se duke grumbulluar paratë, do të të shtohen. Uji i ndenjur, mban erë. Përpiqu të dhurosh sa më shumë, se ujin që rrjedh e ndihmon Zoti. Dërgon shi, ose vërshime ujërash, nuk e lë asnjëherë...