Ji i thjeshtë për hir të Allahut!

“Sadakaja nuk e pakëson pasurinë, atij njeriu që fal, Allahu i shton dinjitetin dhe ai që është i thjeshtë për hir të Allahut, Allahu e lartëson atë para njerëzve.” [Muslimi dhe Tirmidhiu...