GJITHÇKA ËSHTË PRONË E KRIJUESIT

Vendi ynë po kalon ditë të vështira nga fatkeqësia e tërmetit. Si në çdo cep të botës, për çdo lloj fatkeqësie qofshin tërmete, përmbytje, sëmundje, epidemi etj., është normale që besimtari të ndjejë...

Qëllimi ynë, kënaqësia e Zotit – Dorian Demetja

  Për të arritur kënaqësinë e Zotit, fillimisht duhet një përkushtim e qëllim i fortë dhe i pastër, pastaj purifikimi nga çdo interes vetjak e nga dëshirat materiale, duke u ngjitur gjithmonë pa...