Zjarri ndizet me drunjë të vegjël

Ebu Zijad el-Bustanij ishte ngritur të falë namaz nate dhe papritmas afër tij sheh birin e tij të vogël. Ndjeu keqardhje për shkak të fëmijërisë së tij dhe ftohtit të madh dhe i tha: O biri im, flejë...