“Udhëtoni, Eksploroni, Endërroni, Zbuloni”…

“Udhëtimi një mijë miljeve nis me një hap të vetëm” – Lao Tzu “Pas njëzetë vitesh, ju do të jeni më shumë të zhgënjyer nga gjërat që nuk keni bërë, se sa nga gjërat që keni bërë, kështu q...