Puna është baza e çdo kulture…

-“Për njerëzit përtacë, fushat janë gjithmonë të ngrira.” -“Mjalti prodhohet nga bleta, jo nga grerëza.” -“Duke kërcëlluar dhëmbët , nuk mbushet barku.” -“Nu...