Gjak i falur

Gjakmarrja është një fenomen i cili prej vitesh ka privuar nga shkollimi dhjetëra fëmijë, ndërkohë që dhjetëra të tjerë jetojnë të izoluar dhe më frikën e humbjes së jetës çdo moment. Në Shkodër, fam...