Nëna e pashoqe e besimtarëve

Hz. Aishe (r.anha) ishte vajza e Hz. Ebu Bekër (r.a) dhe gruaja e Profetit tonë të nderuar (s.a.s). Përveçse gruaja, ajo ishte edhe një ndihmëse e veçantë për të Dërguarin e Allahut pas hixhretit (em...