GUXIMIN…

Pasurinë ke humbur, di ç’ke humbur të duhet të punosh, të tjera të fitosh. Nderin ke humbur, shumë ke humbur, të duhet kurajë, e me ndihmën e të tjerëve ta harrosh. Guximin ke humbur, gjithçka ke hum...