INSTAT: 66% e shkëmbimeve tregtare me vendet e BE-së

Shkëmbimet tregtare me vendet e Bashkimit Evropian zënë 66,0 % të gjithë tregtisë. Sipas raportit të tregtisë së jashtme, publikuar nga INSTAT, në nëntor 2017, eksportet drejt vendeve të BE-së zënë 7...