Ka thënë Profeti (s.a.s)…

Ebu Hurerje r.a tregon se Pejgamberi (s.a.s) ka thënë: Kush i kalon netët e Ramazanit duke bërë ibadet, duke qenë i bindur në besimin Islam dhe duke pasur qëllim të sinqertë, do t’i falen të gjitha g...