Të besosh në caktimin e Allahut

Prej dobive më të mëdha të besimit në caktimin e Allahut, është se kjo i mundëson besimtarit që të mbajë qëndrimin e duhur në kohë të duhur duke e ditur se Allahu vepron më të mirën për të....