Sa të buta aq edhe të rrezikshme..

Më poshtë do të njiheni me pesë kafshët e qeta që bëhen të rrezikshme po aq sa kafshët e tjera. 1. Slow loris Kjo është ndër krijesat më të bukurë që kur e shikon të ngjall ndjesinë e keqardhjes. Ask...

Edukimi i aftësive tona të lindura dhe ekulibri ndjesor

Detyra dhe qëllimi kryesor i jetës njerëzore është të kërkojë kuptimin e saj. Përpjekja për ta arritur këtë, e njohur si edukim, është një proces përsosjeje përmes së cilës ne fitojmë në dimensionet ...