Ku qëndron madhështia e Zotit?

  Njeriu është një qënie, e cila është vazhdimisht në marrëdhënie me natyrën, të tjerët dhe veten. Kjo është arsyeja se sa herë mendojmë për mirësitë e Zotit ne na vjen në mendje familja, shënde...