Lartësim i Shpirtit

“O Zoti im, Ti je pasuria ime e udhëtimit nëse unë dëshpërohem; Ti je sofra ime që më ngop kur nuk kam; me Ty unë kërkoj ndihmë kur jam në vështirësi; prapa Teje gjendet ajo që më del nga dora; në at...