SPEKTRUM JETËSOR – LIDERSHIPI I TË RINJVE

SPEKTRUM JETËSOR – LIDERSHIPI I TË RINJVE (14.03.2016) Ne studio me Viola Xhafa (perfaqesuese e AIESEC Albania) dhe Elsa Cerpja (koordinatore prane IDMC). Çdo te thote te jesh lider i vetvetes,...