Duke rënë, mëson të ngrihesh…

“Zogjtë bëjnë harqe të mëdha qiellore në lirinë e tyre. Si e mësojnë atë? Ata bien e ngrihen, e duke rënë, mësojnë t’u japin më mirë krahëve.” -Rumi