Me qëllime të larta!

“Ju keni lindur me potencial, me mirësi dhe besim. Keni lindur me ideale, ëndrra dhe me madhështi. Keni lindur me krahë dhe nuk duhet të keni për qëllim të zvarriteni, prandaj mos. Ju keni krah...