Ministria e Kulturës, masa për mbrojtjen e monumenteve

Ministria e Kulturës dhe institucionet në vartësi të saj janë vënë në lëvizje për të siguruar mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore në kushtet aktuale të motit. “Jemi në situatë të jashtë...