Dituria është thesar!

Dituria është një thesar, gjithmonë njerëzia aty ka marrë. Është një thesar i pafund, për të marrë prej saj duhet mund!