Mirënjohja…

Kujtoji miqtë gjithmonë me mirënjohje. Ji ti ai që kërkon, ai që gjen, që njeh; ji ti ai që përqafon… Ai që nuk ndjen mirënjohje ndaj robit, nuk ndjen as ndaj Krijuesit. /Mevlana/