Mjekimet e gabuara, rritet numri i padive në gjykata

Muajt e fundit, në Prokurori dhe në Gjykata ka rritje të numrit të përsonave që ngrejnë padi për mjekim të gabuar. Vetëm në gjykatën e Tiranës janë në gjykim 30 çështje për këtë pretendim. Por, presi...