Modesti të kesh në zemër!

“Nuk është prej modestisë që të hash bukë të tharë e as të veshësh rroba të vjetëruara. Modesti e vërtetë është që të kesh botën në dorën tënde e jo në zemrën tënde.” -Muhamed Abd el-Maks...