Urtësia e namazeve nafile

Namazi është një ndër detyrat themelore dhe më të rëndësishme të besimtarëve myslimanë. Qëllimi i namazit është përkujtim dhe afrim ndaj All-llahut (xh.sh) në mënyrë që shpirtërisht të ndjejmë kënaqë...